Covid19-CoronaVirus

Covid19-CoronaVirus Covid19-CoronaVirus జీవనయానంలో సంక్లిష్ట దశలో ఉన్నాం. ప్రస్తుతం వైరస్‌ కారణంగా ప్రజల్లో భయాందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అటువంటి వైరస్‌ పుట్టుక, పరిణామక్రమం, రక్షణ చర్యల గురించి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ప్రజల్లో భయాందోళనలు వ్యక్తమవుతున్న వైరస్‌… Read more "Covid19-CoronaVirus"