19-అక్టోబర్-2018-గ్రామదర్శిని-ఘంటసాల

19 అక్టోబర్ 2018న ఘంటసాల మండలం శ్రీకాకుళం గ్రామంలో నిర్వహించిన గ్రామదర్శిని కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న కలెక్టర్ బి.లక్ష్మీకాంతం గారు అక్కడి పరిస్థితులను గ్రామస్తులను అడిగి తెలుసుకున్నారు.

IMG-20181019-WA0086IMG-20181019-WA0087IMG_20181019_161534IMG_20181019_161538IMG_20181019_161542IMG_20181019_161545

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s