Kerala-Flood-Relief-19-Aug-2018

Kerala-Flood-Relief-19-Aug-2018

* కేరళ వరద బాధితుల సహయార్ధం కేరళ ముఖ్యమంత్రి విపత్తు సహాయ నిధికి కృష్ణాజిల్లా అధికారులు వారి ఒకరోజు వేతనాన్ని స్వచ్ఛందంగా అందించాలని జిల్లా కలెక్టర్ బి. లక్ష్మీకాంతం విజ్ఞప్తి..

* విజ్ఞప్తి మేరకు స్వచ్ఛందంగా ఒక రోజు వేతనాన్ని ఇవ్వడానికి ముందుకు వొచ్చిన జిల్లా అధికారులు.. కలెక్టర్

Stand With Kerala - Kerala Flood Relief.jpg

Kerala CM Request.jpg

Stand With Kerala :  Kerala Flood Relief

Kerala is in the midst of an unprecedented flood havoc. The calamity has caused immeasurable misery and devastation. Many lives were lost. Hundreds of homes were totally destroyed and many more were damaged. For the first time in history, 27 dams in the State had to be opened. Never before had the State witnessed a calamity of this scale. In the fight against the flood, we have braved the odds.

Now it is our duty to help the affected rebuild their lives. The path to recovery can be long & arduous, but you can make a difference by joining the rebuilding efforts. Contribute generously to the Chief Minister’s Distress Relief Fund.

CMDRF

Chief Minister’s Distress Relief Fund is an emergency assistance release mechanism granting immediate relief to families and individuals distressed by calamity, loss of life due to accidents and chronic diseases.

https://kerala.gov.in/   

http://www.cmdrf.kerala.gov.in/

https://donation.cmdrf.kerala.gov.in/

Is the donations exempted from income tax ?

Yes, 100% exempted as per income tax rule section 80G(2)(iii hf)

BANK TRANSFER

Bank : State Bank of India (SBI)
Account Number : 67319948232
Branch : City Branch, Thiruvananthapuram
IFSC : SBIN0070028

CHEQUE/ DEMAND DRAFT

The Principal Secretary (Finance), Treasurer,
Chief Minister’s Distress Relief Fund,
Secretariat, Thiruvananthapuram – 695001

    UPI ID : keralacmdrf@sbi

* కేరళ వరద బాధితుల సహయార్ధం కేరళ ముఖ్యమంత్రి విపత్తు సహాయ నిధికి కృష్ణాజిల్లా అధికారులు వారి ఒకరోజు వేతనాన్ని స్వచ్ఛందంగా అందించాలని జిల్లా కలెక్టర్ బి. లక్ష్మీకాంతం విజ్ఞప్తి..

* విజ్ఞప్తి మేరకు స్వచ్ఛందంగా ఒక రోజు వేతనాన్ని ఇవ్వడానికి ముందుకు వొచ్చిన జిల్లా అధికారులు.. కలెక్టర్

Krishna Panchayath Secretaries Association humbly announcing that One Day salary to Kerala flood relief … Total cadre strength is about 500… around 10 lakhs .

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s